Välkomna till A.Palmérs i Mönsterås

Anders Palmer startade sin gräv verksamhet i tidig ålder och bildade sitt egna företag 1987 med
grävare o dumpers.
Företaget fick god renommé vilket fick företaget att växa och blev aktiebolag 2005 .
Man har också startat företag i Lettland med bl.a container och spolbilstransporter.