Maskiner

Vi har fullt med maskiner på gården och ute i arbete.

Här ser du ett axplock av några av dem.